Gençler Yönetiyor Proje Yarışması

Proje Başvuru Formu için buraya tıklayın .

Kırıkkale Belediyesi genç fikirleri yarıştıracak ödüllü proje yarışması düzenliyor. “Gençler Yönetiyor Proje Yarışması” ile gençler hem kazanacak hem de şehirlerine katkı sağlayacaklar. Gençlerin, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedeflenen yarışma, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kentleşme ve Bilişim alanlarında yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve şehir yararına olabilecek fikirler ile gençlerin üretime katkı sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulması amaçlanıyor.

PROJEYE KATILIM ŞARTLARI

Öncelikle proje yarışmasına başvurmak için, Kırıkkale’de ikamet etme veya eğitim için Kırıkkale’de yaşama şartı bulunuyor. Katılımcıların yaş aralığı ise 16-30 arası olması gerekiyor. Proje, Kentte görülen problemler ve çözüm önerileri; Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kentleşme ve Bilişim alanları gibi kategorilerden oluşuyor. Yarışmacılar bu kategorilerde hazırladıkları projeleri sunabilecekler.

PROJE:

Proje hazırlanma esnasında üniversiteler gibi yükseköğretim kurumlarından herhangi bir teknik yardım alınması durumunda, bu yardımın boyutu ve kapsamı,” Referans” bölümünde belirtilmelidir. Yarışmaya katılacak projeler, yazılı rapor ve projenin posterinin hazırlanması gerekmektedir. Başvuruda herhangi bir gecikme yaşanmaması için tüm bu hususların göz önünde bulundurması önem arz etmektedir. Yazılı proje şu şekilde hazırlanmalıdır: 12 punto, Times New Roman karakteri ile 1,5 satır aralığında ve uygun kenar boşlukları bırakılarak yazılmalıdır. Kapak sayfası dışındaki sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekiller, fotoğraflar, tablolar ve ekler de dahil 20 adet a4 sayfasını geçmemelidir. 2 MB’ dan büyük olmamak şartı ile PDF formatında elektronik ortama sunulmalıdır. Kapak sayfası, öğrencilerin isteklerine göre hazırlanabilir. Ön bilgiler : Bu kısım, kapak sayfası ile asıl raporun ilk sayfası arasındaki sayfaları içermekte olup, en fazla 1 sayfalık proje özeti, içindekiler kısmı, raporda kullanılan kısıtlamalar listesi, referanslar kısmı yer alacaktır. Bütün bu bilgiler, toplam 20 sayfanın içinde bulunmalıdır.

Poster Sunumu :

Bu kısımda projeye ait önemli bölümlerin sunulması gerekmektedir. 2 adet olarak hazırlanacak posterler, görsel materyalleri içermelidir.

PROJENİN KONU BAŞLIKLARI

Oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan “Gençler Yönetiyor” proje yarışması konu başlıkları ve örnek çalışma alanları ise şu şekilde olacaktır; Ana Kategori ; Kentte görülen Problemler ve çözüm önerileri. Kentleşme Projeleri; Ulaşım, Enerji etkinliğinin yükselmesi, Gecekondulaşma sorunlarına çözüm üretilmesine yönelik projeler, Atık yönetim sistemleri, Alt yapı sistemleri, Kalabalıklaşma ve nüfus yoğunluğunun getirdiği olumsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmalar, Doğal Çevrenin Korunması, Trafik, İsrafın engellenmesine yönelik çalışmalar. Sosyal Projeler; Toplumsal Sorunların çözümüne yönelik çalışmalar, Spor bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar, Gençlerin kültürel bilinçlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, Kentin sosyo-kültürel fonksiyonlarının arttırılması, Gençler arasında fırsat eşitliği, Gençlerin ve toplumun aktif sosyal yaşama dahil edilmesi, Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarın önlenmesine ilişkin çalışmalar. Eğitim Projeleri; Eğitim- öğretim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar, Gençlerin eğitim fırsatlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, Eğitim alamamış bireylere yönelik çalışmalar, Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, Eğitimde spor, sanat ve kültür etkinliklerinin arttırılmasına yönelik sürdürülebilir çalışmalar. Bilişim Projeleri; Yazılım, Bilişim ve İnternet, Siber Güvenlik ve Savunma, Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri, Bulut Bilişim, Robot ve Robotik Nesneler, Mekatronik, Yapay Zekâ ve Makina Öğrenmesi (AI), Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Nesnelerin İnterneti (IoT), Sensörler.

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Belirlenen alanlarda gençler tarafından hazırlanan projeler, alanlarında uzman komisyon üyeleri tarafından yayınlanan değerlendirme ölçütlerine uygun şekilde puanlanacak ve sıralamaya konularak iki alanda ilk üç proje belirlenecek. Proje yarışmasının sonuçları ödül töreninde duyurularak her iki alanda ilk üçe giren projelere ödülleri dağıtılacak. Projenin ödül töreni 31 Mart 2020 (Kırıkkale Belediyesi Toplantı Salonunda)’da yapılacak. Genel derecelemede birinci olacak proje 10 bin TL, ikinci olacak projeye 5 bin TL, üçüncü olacak projeye ise 3 bin TL para ödülü verilecek. Alan derecelemede birinci olacak proje 5 bin TL, ikinci olacak projeye 3 bin TL, üçüncü olacak projeye ise 2 bin TL para ödülü verilecektir.

YARIŞMAYA UYGUN PROJE KONULARI;

Proje yarışmasına; Kentte görülen problemler ve çözüm önerileri, bilişim, eğitim, kentleşme ve sosyal temel alanlarında fark edilen sorunlara yönelik çözüm üretilmesi, bilimin ışığında geliştirici fikirler bulunması, önleme ve farkındalık oluşturacak yapıdaki proje fikirleri ile başvuru yapılabilir. Projeye katılacak olan gençlerin yaratıcı projeler üretmeleri için, belirlenen temel kategoriler dışında herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir, alt kategoriler örnektir.
➔Özgün biçime sahip yenilikçi
➔Gerçeğe uygun
➔Toplumun bir ihtiyacına yönelik
➔Toplumdaki bir sorunu çözüme kavuşturacak
➔Sürdürülebilir, geliştirilebilir ve uygulanabilir
➔Geniş kitlelere ulaştırılabilir
➔Gençlere ve topluma fayda sağlayan
➔Ulusal ve yerel olarak daha ileriye taşıyacak
proje önerileri kabul edilecektir.

YARIŞMAYA UYGUN OLMAYAN PROJE KONULARI;

Uygun proje konuları ilk başlıkta açıklanmış olup tüm projeler her koşulda mer’i mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:
o Siyasi, etnik veya dini aşağılayıcı içerikte olan proje önerileri,
o Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı proje önerileri,
o Bağımlılık yapıcı maddelerin üretimi veya bu maddelerin kullanımını özendirecek proje önerileri,
o Gençler ve potansiyel risk altındaki gruplara kötü örnek teşkil edecek ve gençleri istismar etmeye yönelik proje önerileri,
o Toplum zararına olma riski taşıyan proje önerileri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TELİF HAKKI:

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği projenin kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Projesi ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

ÖNEMLİ TARİHLER:

Başvuruların İlanı 01.12.2019
Son Başvuru Tarihi 01.03.2020
Ödül Töreni 31.03.2020

ÖDÜLLER:

Gençler Yönetiyor Proje Yarışması Ödülleri:

Genel Dereceleme:

Birincilik 10.000 ₺
İkincilik 5.000 ₺
Üçüncülük 3.000 ₺

Alan Dereceleme:

Birincilik 5.000 ₺
İkincilik 3.000 ₺
Üçüncülük 2.000 ₺

Gençler Yönetiyor proje yarışmasına yapılan proje fikirleri arasından seçilen ve ödüle hak kazanan proje sahiplerine ödülleri Kırıkkale Belediyesi tarafından 31 Mart 2020 Salı günü saat: 13.00-17.00 arası Kırıkkale Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılan ödül töreninde takdim edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İLETİŞİM:

Başvurular aşağıda belirtilen adrese 01.03.2020 tarihine kadar elden veya e-posta yada posta yoluyla yapılabilir.
Adres: Yenidoğan Mah. Belediye Cad. No.1
Kırıkkale/ Merkez
Tel: 0318 280 13 31
Mail: gencleryonetiyor@kirikkale-bld.gov.tr.
Sorumlu: Ahmet ARSLAN – Ahmet Kazım TEKİNER – Yahya YILDIRIM