Kırıkkale Belediyesi - Duyuru Sayfası - Kayıt Tarihi : [ 7.11.2017 ] - Okunma Sayısı : [ 1026 ]
Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Başkanlığı Meclis ilanı
Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Başkanlığı Meclisi aşağıda gündemde yazılı hususları görüşüp bir karara bağlamak üzere 14.11.2017 salı günü saat 14.45 da Kırıkkale Belediyesi meclis salonunda 4 Sayılı olağan Meclis toplantısı yapılacaktır. GÜNDEM 1.2018 Mali Yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 2.2018 Mali yılı yatırım çalışma programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 3.Birliğimize üye olmayan Belediyeler veya Kuruluşların 2018 yılı için 1 ton evsel katı atık depolama ücretinin belirlenmesi amacı ile plan bütçe ve komisyonuna havale edilmesi. 4.Bütçe içi işletme müdürlüğü kurulması hususunun görüşülerek onaylanması.