Tarih: 30.1.2018 - Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Resmi Gazete’ de yayımlanan ‘’Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre şehrimizde bulunan bina sakinlerine yönelik olarak asansörler ile ilgili yükümlülüklerini hatırlatmak ve idari yaptırıma maruz kalmalarını önlemek amacıyla Belediyemiz tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede, ilgili yönetmeliğe göre bakımlar için Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nin yetkilendirildiği ifade edildi. 24/06/2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ‘’ Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ’’ nde belirtilen ’Bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda 1 kez bakımının ve yılda 1 kez periyodik kontrolünün yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretlerinin ödenmesinden sorumludur’ ibaresi nedeniyle belediyemiz bina sorumlularını uyardı. Yapılan bilgilendirmede bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansörlerin, periyodik kontrolü yapılamayan asansörlerin, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare (Belediye) tarafından mühürlenerek hizmetten men edileceği ifade edildi. A tipi muayene kuruluşu tarafından insan can ve mal güvenliği açısından yüksek risk oluşturan uygunsuzlukları tespit edilerek kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvenli hale getirilmesi için 30 (otuz) gün süre verilen asansörlerin güvenli hale getirilene kadar bina sorumlusunca kullanıma kapatılması gerekliliğinin altının çizildiği bilgilendirmede verilen 30 günlük süre sonunda A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılan takip kontrol sonucu güvenli hale getirilmediği tespit edilen asansör ilgili idare Belediye tarafından mühürlenerek men edileceği belirtildi. Bilgilendirmede ayrıca kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörlerin yıllık periyodik ve takip kontrol faaliyetlerinin zamanında yaptırılmasına rağmen güvenli hale getirilmeden kullanıma devam edildiği tepsi edilen asansör ile ilgili olarak bina sorumlularına veya kat maliklerine ‘’1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun’’ gereğince idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi. Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 19. Maddesi gereği ilimiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması için yapılan protokol ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilirken. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir. TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ MERKEZ Adres : Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar / ANKARA Tel : 0 (312) 416 62 00 Fax : 0 (312) 416 66 11 Web : http://asansör.tse.org.tr TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Kırıkkale Mahalli Temsilciliği Adres : Osman Tiryaki Cad. No : 5 KIRIKKALE Tel : 0 (318) 224 64 83 Fax : 0 (318) 218 70 26 (Tarih: 30.1.2018 - Bu Haber 442 kişi tarafından okundu.)